Rice University‚Äôs Student Newspaper — Since 1916

Thursday, August 22, 2019 — Houston, TX 93°

NASA Bridenstine_Stephany Marchany.png


·

Stephany Marchany/Thresher